OM styret

Fagrådet har et demokratisk valgt styre bestående av avdelingsledere og faglærere som til daglig jobber i den videregående skolen. Styret består av i alt åtte representanter: to representanter for musikk, to representanter for dans, to representanter for drama og to varamedlemmer. 

styremedlemmer 2017- 2019

Camilla Ediassen
Styreleder

Avdelingsleder og pedagog ved musikklinjen på Foss videregående skole i Oslo. Skolen har ca 190 musikkelever og en musikklinje med rike tradisjoner. Ediassen frilanser også som sanger og kordirigent.

Kristin Østbø
Styremedlem

Danselærer på Bodø videregående skole. Østbø underviser i de fleste dansefagene. Skolen tilbyr musikk og dans og har 140 elevplasser fordelt på 3 trinn.

Heidi Solberg
Styremedlem

Teamleder for Danselinjene ved Edvard Munch vgs i Oslo. Solberg underviser i klassisk ballett og dansehistorie i tillegg til å ha produksjonsansvar for skolens årlige store danseforestilling. Solberg sitter i den nye læreplangruppen for MDD.

Elisabeth Dalen
Styremedlem

Lektor ved musikklinja, Firda vgs på Sandane. Dalen sitter i den nye læreplangruppen for MDD.

Endre Volden
Styremedlem

Avdelingsleder ved avdeling Kunstfag på Fagerlia videregående skole med ansvar for MDD og KDA. Fagerlia VGS har som eneste skole i Møre og Romsdal alle tre studieretningene dans, musikk og drama. Volden sitter i de nye læreplangruppen for MDD.

Tove Alice Johansen
Styremedlem

Lektor i drama på Heggen videregående skole i Harstad. Hun underviser i alle de ulike dramafagene.

Line Malvik
Varamedlem

Lektor i teater og dans på Fyllingsdalen videregående skole i Bergen, der hun underviser i alle programfag på dramalinja. Malvik underviser også i faget dans i perspektiv på danselinja på Langhaugen videregående skole.

 

 
Norsk fagråd for musikk, dans og drama