OM styret

Fagrådet har et demokratisk valgt styre bestående av avdelingsledere og faglærere som til daglig jobber i den videregående skolen. Styret består av i alt åtte representanter: to representanter for musikk, to representanter for dans, to representanter for drama og to varamedlemmer. 

styremedlemmer 2017- 2019

Camilla Ediassen Styreleder                                                                                                                                                                      Avdelingsleder og pedagog ved musikklinjen på Foss vgs. i Oslo. Skolen har ca 190 musikkelever og en musikklinje med rike tradisjoner. Ediassen frilanser også som sanger og kordirigent.

Kristin Østbø Styremedlem                                                                                                                                                                               Danselærer på Bodø vgs. Østbø underviser i de fleste dansefagene. Skolen tilbyr fordypning i programfagene musikk og dans og har 140 elevplasser fordelt på 3 trinn.

Heidi Solberg - Styremedlem                                                                                                                                                                              Teamleder for Danselinjene ved Edvard Munch vgs. i Oslo. Solberg underviser i klassisk ballett og dansehistorie i tillegg til å ha produksjonsansvar for skolens årlige store danseforestilling. Solberg sitter i Utdanningsdirektoratets læreplangruppe for MDD

Elisabeth Dalen - Styremedlem                                                                                                                                                                        Lektor på musikklinja på Firda vgs. på Sandane. Dalen underviser i piano, samspill, musikkteori, gehør og MDD kor.  Dalen sitter i Utdanningsdirektoratets læreplangruppe for MDD.

Endre Volden - Styremedlem                                                                                                                                                                        Avdelingsleder ved avdeling Kunstfag på Fagerlia vgs. Her med ansvar for MDD og KDA. Fagerlia VGS har som eneste skole i Møre og Romsdal alle tre studieretningene dans, musikk og drama. Volden sitter i Utdanningsdirektoratets læreplangruppe for MDD.

Tove Alice Johansen - Styremedlem                                                                                                                                                            Lektor i drama på Heggen Vgs. i Harstad. Johansen underviser i alle de ulike dramafagene.

Line Malvik - Varamedlem                                                                                                                                                                          Lektor i teater og dans på Fyllingsdalen vgs. i Bergen, der hun underviser i alle programfag på dramalinja. Malvik underviser også i faget dans i perspektiv på danselinja på Langhaugen vgs.

  

 
Norsk fagråd for musikk, dans og drama