OM styret

Fagrådet har et demokratisk valgt styre bestående av avdelingsledere og faglærere som til daglig jobber i den videregående skolen. Styret består av i alt åtte representanter: to representanter for musikk, to representanter for dans, to representanter for drama og to varamedlemmer. 

styremedlemmer 2019 - 2021

Camilla Ediassen - Styreleder                                                                                                                                                                      Avdelingsleder og pedagog ved musikklinjen på Foss vgs. i Oslo. Skolen har ca 190 musikkelever og en musikklinje med rike tradisjoner. Ediassen frilanser også som sanger og kordirigent.

Kristin Østbø - Nestleder                                                                                                                                                                              Danselærer ved Bodø vgs. Østbø underviser i de fleste dansefagene. Skolen tilbyr fordypning i programfagene musikk og dans og har 140 elevplasser fordelt på 3 trinn.

Marita Mesloe Skaiaa - Nettansvarlig
    Danselærer ved Ole Vig vgs. på Stjørdal. Skolen har 90 elever ved programområdene musikk og dans, og Mesloe Skaiaa underviser både ved dans og musikk.                                                                                                                                                                        
Fredrik Johansen Bjørk - Styremedlem      
   
Teaterpedagog ved Charlottenlund vgs. Bjørk underviser i de fleste programfagene i drama. Skolen tilbyr fordypning i programfaget drama og har 90 elevplasser fordelt på 3 trinn.                                                                                                                                                                 
Kjersti Skjaker - Styremedlem
     Dramalærer ved Jessheim vgs. Underviser i teaterensemble, teaterproduksjon programfag og fordypning. Skolen tilbyr programområdene musikk, dans og drama og har totalt 180 elevplasser.                                                                                                                                                                     
Arnfinn Bergrabb - Økonomiansvarlig
     Fagkoordinator i musikk ved Bodø vgs. Bergrabb underviser i slagverk og opptrer i tillegg som frilans musiker i mange sammenhenger.                                                                                                                                                          

Geir Baldersheim Leirvåg - Varamedlem
    
Danselærer ved Fagerlia vgs. i Ålesund. Skolen tilbyr fordypning i musikk, dans og drama og har 170 elevplasser fordelt på 3 trinn.

Margrete Moen Birkedal - Varamedlem
     Musikklærer ved Stange vgs. og fagkoordinator i musikk ved Skarnes vgs. Birkedal underviser i musikklære, lytting, piano og akkompagnement. Hun frilanser også som pianist.

                                                                                                                                                                        

  

 
Norsk fagråd for musikk, dans og drama