Nyheter fra
fagrådet for MDD

NB! Denne nettsiden er ikke ferdigstilt. 

 

 

Norsk skolepolitikk og verdier er stadig gjenstand for debatt. Her kan du lese kommentarer og aktuelle nyheter som omhandler kunstfagenes status i skolen, med særlig vekt på vårt interessefelt og arbeidsområde, musikk, dans og drama.

Jeg skal linke til de forskjellige og sette et bilde under hvert så det bli litt mer "nyhets stil”

 
 
Norsk fagråd for musikk, dans og drama

camilla.ediassen@ude.oslo.kommune.no

+47 917 88 161