Innspill og høringsuttalelser 

Vårt fagpolitiske arbeid innebærer å ivareta og utvikle våre programområder i den videregående skolen. Dette foregår gjennom dialog med politikere, departement og direktorat. Vi bidrar også med innspill og høringsuttalelser når det gjelder fagfornyelse, strukturendringer og andre relevante saker som angår MDD-linjene.

2019

2015

2014

Norsk fagråd for musikk, dans og drama